vì sao quần thể là đơn bị tiến hóa của loài

Question

vì sao quần thể là đơn bị tiến hóa của loài

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-09-13T15:56:42+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:58:25+00:00

  Đáp án:

  Quần thể là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

  Giải thích các bước giải:

  Quần thể có cấu trúc di truyền ổn định, cách li tương đối với các quần thể khác trong loài. – Quần thể có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa.

  0
  2021-09-13T15:58:32+00:00

  Đáp án:

  Quần thể là đơn vị tiến hóa cơ sở vì:

  – Quần thể là đơn vị tồn tại, đơn vị sinh sản của loài trong tự nhiên.

  – Quần thể đa hình về kiểu gen và kiểu hình.

  – Quần thể có cấu trúc di truyền ổn định, cách li tương đối với các quần thể khác trong loài.

  – Quần thể có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hóa.

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )