Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ? . Do băng tuyết tan b. Do có mưa lớn c. Do nước từ vùng Đông

Question

Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ?
. Do băng tuyết tan
b. Do có mưa lớn
c. Do nước từ vùng Đông Âu chảy đến
d. Do nước từ vùng Bắc Âu chảy đến

in progress 0
Alaia 1 năm 2021-07-10T19:15:07+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T19:16:10+00:00

  Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ?

  a. Do băng tuyết tan

  b. Do có mưa lớn

  c. Do nước từ vùng Đông Âu chảy đến

  d. Do nước từ vùng Bắc Âu chảy đến

  Giải thích: môi trường Đia Trung Hải mưa nhiều nhất vào mùa thu-đông, thường là những trận mưa rào, còn mùa hạ thì rất khô `->` sông ngòi nhiều nước hơn vào mùa thu – đông nhờ có mưa nhiều.

  0
  2021-07-10T19:16:35+00:00

  @huyen trang210

  Vì sao sông ngòi ở môi trường Đia Trung Hải vào mùa thu – đông lại nhiều nước hơn mùa hạ?

  a. Do băng tuyết tan.
  b. Do có mưa lớn.
  c. Do nước từ vùng Đông Âu chảy đến.
  d. Do nước từ vùng Bắc Âu chảy đến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )