Vì sao tầng lớp nô tì thời trần phát triển mạnh

Question

Vì sao tầng lớp nô tì thời trần phát triển mạnh

in progress 0
Eloise 3 tuần 2021-08-25T06:59:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:01:03+00:00

  Sau chiến tranh, xã hội thời Trần ngày càng phân hoá gồm nhiều tầng lớp:

  – Vương hầu, quý tộc: ngày càng có nhiều ruộng đất (điền trang, thái ấp). Đây là tầng lớp có nhiều đặc quyền, đặc lợi, nắm giữ các chức vụ chủ yếu trong bộ máy chính quyền ở triều đình và các địa phương.

  – Tầng lớp địa chủ: là những người giàu có trong xã hội, có nhiều ruộng đất tư cho nông dân cày thuê để thu tô, nhưng không thuộc tầng lớp quý tộc.

  – Nông dân: cày ruộng công của nhà nước ở các làng xã, một số cày ruộng thuê của địa chủ nộp rồi tô cho chủ, là tầng lớp bị trị, bị bóc lột, chiếm số lượng đông nhất trong xã hội.

  – Tầng lớp thợ thủ công, thương nhân: chiếm một tỉ lệ nhỏ trong cư dân, nhưng ngày càng đông hơn do thủ công nghiệp và thương nghiệp ngày càng phát triển hơn. 

  – Nông nô, nô tì: là tầng lớp thấp kém nhất xã hội. Họ bị lệ thuộc vào chủ và bị quý tộc bóc lột nặng nề hơn nông dân tá điền.

  0
  2021-08-25T07:01:13+00:00

  Nông nô, nô tì: là tầng lớp thấp kém nhất xã hội. Họ bị lệ thuộc vào chủ và bị quý tộc bóc lột nặng nề hơn nông dân tá điền.

  =>vì nô tì chăm chỉ làm nhiều việc nên tầng lớp nô tì thời Trần phát triển mạnh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )