Vì sao tháng 2 năm 1859 Pháp chuyển quân vào gia định? Kết quả cuối cùng như thế nào?

Question

Vì sao tháng 2 năm 1859 Pháp chuyển quân vào gia định? Kết quả cuối cùng như thế nào?

in progress 0
Harper 4 tháng 2021-08-11T10:58:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:00:04+00:00

  +Pháp chuyển quân vào Gia Định do

  -Thành Huế ở xa và đang tập trung ở đó

  -Quân đội ở đây mềm yếu dễ tấn công

  -Làm bàn đạp xâm lược Cam-pu-chia

  Kết quả:Gia Định bị chiếm đóng,triều đình Nguyễn liên tục suy yếu và bị ép kí hiệp ước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )