Vì sao thời Lê Sơ các thành tựu văn hóa, giáo dục, khoa học nghệ thuật phát triển hoàn thiện nhất?

Question

Vì sao thời Lê Sơ các thành tựu văn hóa, giáo dục, khoa học nghệ thuật phát triển hoàn thiện nhất?

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-10-28T19:11:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T19:13:23+00:00

  – Đất nước thái bình, yên ổn, không còn chiến tranh.

  – Những chính sách, biện pháp quan tâm tích cực của Nhà nước đã khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế, văn hóa, giáo dục phát triển.

  – Giáo dục, khoa cử phát triển nên đào tạo được nhiều nhân tài giúp nước.

  – Nhân dân ta có truyền thống thông minh, hiếu học.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )