Vì sao thụ tinh trong lại tiến hóa hơn thụ tinh ngoài

Question

Vì sao thụ tinh trong lại tiến hóa hơn thụ tinh ngoài

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-07-20T18:21:59+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T18:23:04+00:00

  Thụ tinh trong tiến hóa hơn thụ tinh ngoài vì: Thụ tinh trong -> số lượng trứng thụ tinh nhiều -> phôi phát triển trực tiếp trong cơ thể mẹ, ko bị ảnh hưởng yếu tố, tác nhân bên ngoài -> phát triển trực tiếp>Tỷ lệ sống của thai nhi cao.

   

  0
  2021-07-20T18:23:36+00:00

  Vì: Thụ tinh trong giúp số lượng trứng thụ tinh nhiều làm ch phôi phát triển trực tiếp trong cơ thể mẹ, k bị ảnh hưởng yếu tố, tác nhân bên ngoài khiến Tỷ lệ sống của thai nhi cao.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )