Vì sao tranh đông hồ dưới thời nha Nguyễn lại phát triển và vì sao người dân dưới thời Nguyễn lại thích mua tranh đông hồ

Question

Vì sao tranh đông hồ dưới thời nha Nguyễn lại phát triển và vì sao người dân dưới thời Nguyễn lại thích mua tranh đông hồ

in progress 0
Charlie 32 phút 2021-10-08T07:06:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-08T07:07:57+00:00

    Vì tranh dan gian vừa phản ánh cuộc sống đời thường muôn màu muôn vẻ của nhân vừa phản ánh truyền thống yêu nước của dân tộc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )