vì sao trị số cực đại của diện tích lá cây lấy hạt là 3-4 còn đối với cây lấy củ và rễ là 4-5,5

Question

vì sao trị số cực đại của diện tích lá cây lấy hạt là 3-4 còn đối với cây lấy củ và rễ là 4-5,5

in progress 0
Anna 2 giờ 2021-09-07T11:07:17+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-07T11:09:07+00:00

    Cây lấy hạt là hoảng 30000_40000m² lá/ha

     

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )