Vi sao trong lúc nhân dân phấn khởi trước chiến thắng Cầu Giấy, nhưng Triều đình lại kí hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874) với thực dân Pháp. Nhận xét về

Question

Vi sao trong lúc nhân dân phấn khởi trước chiến thắng Cầu Giấy, nhưng Triều đình lại kí hiệp ước Giáp Tuất (15/3/1874) với thực dân Pháp. Nhận xét về việc làm này của nhà Nguyễn.
Giúp mình gấp!! Mình mơn trước!!

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-11-13T07:01:08+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-13T07:02:28+00:00

  – Hiệp ước Giáp Tuất 1874 gây nên làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dân chúng cả nước

  – Nền kinh tế bị kiệt quệ, giặc cướp nổi lên khắp nơi có lúc triều đình cầu cứu cả quân Thanh để đánh dẹp

  => Tình hình rối loạn cực độ

  => Triều đình nhà Nguyễn bạc nhược, mù quáng

  0
  2021-11-13T07:02:44+00:00

  – Hiệp ước 1874 là một sự tính toán thiếu cẩn thận của triều đình
  – Triều đình  quá đề cao và sợ sức mạnh của thực dân Pháp. Không tin vào sức mạnh của nhân dân và cho rằng khó có thể thắng được quân Pháp

  – Triều đình muốn hoà với Pháp để bảo vệ quyền lợi của dòng họ và giai cấp

  – Ảo tưởng dựa vào con đường thương thuyết để giành lại những vùng đất đã mất.
   
  => Việc làm của triều đình làm nước ta trượt dài trên con đường đi đến đầu hàng hoàn toàn thực dân Pháp, làm mất lòng tin, sự đoàn kết của nhân dân và lòng dân, ngoài ra còn làm nước ta mất thêm ba tỉnh Nam Kì, mất thêm một phần quan trọng chủ quyền lành thô, ngoại giao và thương mại của Việt Nam.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )