Vì sao Trung Quốc lại đạt được nhiều thành tựu trong cải cách năm 1978?

Question

Vì sao Trung Quốc lại đạt được nhiều thành tựu trong cải cách năm 1978?

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-08T02:15:36+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-08T02:17:23+00:00

    Vì Trung ương ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC đã đề ra đường lối mới ,mở đầu cho công cuộc cải cách kinh tế -xã hội của đất nước . Đường lối mới chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc TRUNG QUỐC , lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm , thực hiện cải cách và mở cửa  nhằm mục tiêu hiện đại hóa , đưa đất nước TRUNG QUỐC trở thành một quốc gia giàu mạnh , văn minh  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )