Vi sinh vật là gì? Nhanh nhất = hay nhất

Question

Vi sinh vật là gì?
Nhanh nhất = hay nhất

in progress 0
Arianna 3 tuần 2021-07-10T12:28:37+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:29:37+00:00

  Vi sinh vật là những sinh vật đơn bào hoặc đa bào nhân sơ có kích thước rất nhỏ, không quan sát được bằng mắt thường mà phải sử dụng kính hiển vi. Nó bao gồm cả Vi khuẩn, nấm, tảo và động vật nguyên sinh.

  0
  2021-07-10T12:30:33+00:00

  Vi sinh vật là các sinh vật đơn bào hoặc đa bào, nhân sơ hoặc nhân thực, có kích thước rất nhỏ và thường chỉ quan sát được qua kính hiển vi.

  Xin hay nhất :))

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )