vị trí của biển việt nam tiếp giáp với vùng biển của những nước nào bao quanh biển đông

Question

vị trí của biển việt nam tiếp giáp với vùng biển của những nước nào bao quanh biển đông

in progress 0
Hailey 29 phút 2021-09-15T10:05:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T10:06:56+00:00

  Vùng biển việt nam tiếp giáp với 7 nc: TQ, malaysia, Singapo, inđônêxia, thái lan, campuchia

  0
  2021-09-15T10:07:43+00:00

  Tiếp giáp với vùng biển của các nước: Trung Quốc, Phi-lip-pin, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Bru-nây, Cam-pu-chia.

  Vote 5*, cảm ơn và cho mình câu trả lời hay nhất nhaaaa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )