vị trí địa lí của trung quốc có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế

Question

vị trí địa lí của trung quốc có ảnh hưởng gì đến sự phát triển kinh tế

in progress 0
Anna 2 giờ 2021-09-10T02:31:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:32:47+00:00

  Có ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nước ta vì nước ta nằm trong một khu vực kinh tế rất năng động và nhạy cảm với nhiều hoạt động gây áp lực của trung quốc 

  0
  2021-09-10T02:32:59+00:00

  – Mở rộng quan hệ các nước khác bằng đường biển.

  – Lãnh thổ rộng cảnh quan thiên nhiên đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế.

  – Đường biên giới nằm trong vùng hoang mạc, núi cao hiểm trở đi lại giữa các nước khó khăn.

  – Khó khăn trong quản lý đất nước

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )