vị trí địa lí hình dạng lãnh Việt Nam thổ có ảnh hưởng gì đến các yếu tố tự nhiên ? ảnh hưởng như thế nào ?

Question

vị trí địa lí hình dạng lãnh Việt Nam thổ có ảnh hưởng gì đến các yếu tố tự nhiên ? ảnh hưởng như thế nào ?

in progress 0
Eliza 5 tháng 2021-07-29T10:44:00+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T10:45:59+00:00

  Làm cho thiên nhiên phân hóa đa dạng,
  + Phân hóa theo chiều Bắc-Nam
  Nguyên nhân do lãnh thổ trải dài trên 15 vĩ độ nên khí hậu có sự thay đổi theo vĩ độ
  +Thiên nhiên phân hóa theo Đông-Tây
  Nguyên nhân do địa hình nước ta cao ở phía Tây và thấp dần về phía Đông, ảnh hưởng các dãy núi hướng Tây Bắc-Đông Nam
  +Thiên nhiên phân hóa theo độ cao
  Nguyên nhân do sự thay đổi khí hậu theo độ cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )