vị trí địa lí và địa hình của Châu á có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu á

Question

vị trí địa lí và địa hình của Châu á có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu á

in progress 0
Allison 4 tháng 2021-08-16T17:16:46+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T17:18:04+00:00

  Vị trí địa lí và địa hình của Châu á có ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu châu á:

  – Đã làm cho khí hậu châu Á phân hoá đa dạng (Đới khí hậu cực và cận cực ; đới khí hậu ôn đới ; đới khí hậu cận nhiệt đới ; đới khí hậu nhiệt đới ; đới khí hậu xích đạo)

  – Do kích thước lãnh thổ rộng lớn nên khí hậu châu Á phân hoá thành nhiều kiểu: Khí hậu ẩm gần biển ; khí hậu khô hạn vùng nội địa

  Study well

  0
  2021-08-16T17:18:38+00:00

  +Vị trí, địa hình: chủ yếu là núi cao, sơn nguyên, đồng bằng, địa hình ở trung tâm hiểm trở khó khăn, ở ven biển bằng phẳng gây nên khí hậu phân hóa phức tạp thành 5 đới, mỗi đới có nhiều kiểu khí hậu, phổ biển là lục địa và gió mùa 

  +Vị trí và địa hình ảnh hưởng gần như là toàn bộ:

   – Các núi cao và sơn nguyên ngăn cản ảnh hương của biển vào sâu trong nội địa gây khô, khi hậu lục địa.

   – Các đồng bằng ven biển khí hậu ôn hòa: gió mùa, địa trung hải, hải dương

   – Có nhiều núi cao trên 5000m, nhiệt độ thay đổi theo độ cao gây khi hậu núi cao

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )