Vị trí tiếp giáp có vai trò như thế nào đối với việc phát triển của châu Mỹ

Question

Vị trí tiếp giáp có vai trò như thế nào đối với việc phát triển của châu Mỹ

in progress 0
Emery 2 tháng 2021-09-28T15:04:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:05:17+00:00

  có vai trò khá là vận chuyển hàng hóa quan trọng trong việc phát triển của châu Mỹ

  0
  2021-09-28T15:06:13+00:00

  Vị trí tiếp giáp của châu mỹ ảnh hưởng đến 

  Hàng hải : giáp với 3 vùng biển và đại dương giúp cho việc đi lại thuận lợi

  Dễ dàng giao du với các nước khác tăng lợi nhuận kinh tế

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )