Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng?

Question

Vị trí trọng tâm của vật có vai trò gì đối với mỗi dạng cân bằng?

in progress 0
Serenity 1 năm 2021-12-06T19:29:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:30:59+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  – Tùy vị trí trọng tâm của vật cao hơn, thấp hơn hoặc bằng với trục quay mà ảnh hưởng quyết định đến dạng cân bằng của vật: Trọng tâm cao hơn trục quay, vật cân bằng không bền, thấp hơn trục quay vật cân bằng bên, trục quay đi qua trọng tâm vật cân bằng phiếm định.

  – Trọng tâm càng thấp, diện tích mặt chân đế càng rộng thì mức vững vàng của vật càng cao.

  0
  2021-12-06T19:31:03+00:00

  Đáp án:

  – Trọng tâm càng thấp, diện tích mặt chân đế càng rộng thì mức vững vàng của vật càng cao.

  – Tùy vị trí trọng tâm của vật cao hơn, thấp hơn hay bằng với trục quay mà ảnh hưởng quyết định đến dạng cân bằng của vật: Trọng tâm cao hơn trục quay, vật cân bằng không bền, thấp hơn trục quay vật cân bằng bền, trục quay đi qua trọng tâm vật cân bằng phiếm định.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )