Vị vua đầu tiên của nước ta là ai? Vị vua nữ đầu tiên của nước ta là ai? Vị vua Hùng đầu tiên của nước ta là ai? Ai là vị vua giỏi nhất Việt Nam? *Cần

Question

Vị vua đầu tiên của nước ta là ai?
Vị vua nữ đầu tiên của nước ta là ai?
Vị vua Hùng đầu tiên của nước ta là ai?
Ai là vị vua giỏi nhất Việt Nam?
*Cần đáp án thôi nha

in progress 0
Charlie 5 tháng 2021-07-08T23:49:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T23:50:52+00:00

  Vị vua đầu tiên của nước ta là Lộc Tục hiệu Kinh Dương Vương.

  Vị vua nữ đầu tiên của nước ta là Trưng Trắc

  Vị vua Hùng đầu tiên của nước ta là Lộc Tục hiệu Kinh Dương Vương

  Vị vua giỏi nhất việt nam là Trần Nhân Tông

  0
  2021-07-08T23:51:18+00:00

  Vị vua đầu tiên của nước ta là Vua Hùng

  Vị vua nữ đầu tiên của nước ta Trưng Trắc(còn gọi là Trưng Vương)

  Vị vua Hùng đầu tiên của nước ta là Kinh Dương Vương

  vị vua giỏi nhất Việt Nam là Trần  Nhân Tông

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )