Vị vua nào là người tạo ra tục lệ khắc tên những người thi đỗ vào bia đá ở Văn Miếu ?

Question

Vị vua nào là người tạo ra tục lệ khắc tên những người thi đỗ vào bia đá ở Văn Miếu ?

in progress 0
Sarah 1 năm 2021-09-13T15:43:33+00:00 2 Answers 7 views 1

Answers ( )

  0
  2021-09-13T15:44:39+00:00

  Người đã tạo ra tục lệ khắc tên những người thi đỗ vào bia đá ở Văn Miếu là Lê Thánh Tông . 

  0
  2021-09-13T15:45:10+00:00

  đó là vua lê thánh tông vào năm 1484 nhé bạn

  học tốt

  xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )