Việc xây dưng Văn Miếu-Quốc Tự Giám có ý nghĩa như thế nào?

Question

Việc xây dưng Văn Miếu-Quốc Tự Giám có ý nghĩa như thế nào?

in progress 0
Savannah 1 tháng 2021-10-26T05:35:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T05:37:19+00:00

  – Ý nghĩa:

  + Để tuyển chọn nhân tài có ích cho đất nước

  + Tôn vinh những người tài giỏi ( bia tiến sĩ )

  + Khuyến khích nhân dân đi học

  + Khẳng định vị trí của Nho học trong đời sống chình trị của đất nước

  0
  2021-10-26T05:37:33+00:00

  là chế độ phong kiến của đất ta ngày xưa chịu ảnh hưởng trực tiếp củaphong kiến Trung Quốc từ chính trị cũng như văn hoá . Mà văn hoá Trung Quốc thì tôn thờ Đức Khổng Tử là Vạn Thế Sư Biểu vì vậy các vua của chúng ta cũng xây văn miếu để thờ Đức Khổng Tử và các bậc hiền tài. Nới đó nhà vua còn dựng các văn bia khắc tên các vị  tiến  sĩ để tôn vinh các bậc hiền tài là nguyên khí của quốc gia. như thế là xây văn miếu để tôn vinh các bậc hiền tài

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )