Việc chia lại ruộng đất cho nhân dân ở Trung và Nam Mĩ gặp những khó khăn gì

Question

Việc chia lại ruộng đất cho nhân dân ở Trung và Nam Mĩ gặp những khó khăn gì

in progress 0
Eloise 2 tháng 2021-07-23T05:04:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T05:05:46+00:00

  – Chế độ sở hữu còn bất hợp lý. Việc chia lại ruộng đất cho nông dân gặp nhiều khó khăn.
  Nền nông nghiệp của nhiều nước bị lệ thuộc nước ngoài.
  Nhà nước xã hội chủ nghĩa Cuba đã tiến hành thành công cải cách ruộng đất.

  0
  2021-07-23T05:05:47+00:00

   @fish

  Việc chia lại ruộng đất cho nhân dân ở Trung và Nam Mĩ gặp những khó khăn gì

  ->ở trung và nam mĩ chế độ chiếm hữu ruộng đất rất nặng nề , còn tồn tại sự phân chia ruộng đất không công bằng biểu hiện qua hai hình thức sỡ hữu ruộng đất là đại điền trang và tiểu điền trang , thực hiện cải cách ruộng đất , nhưng kết quả thu được lại rất hạn chế

   #hoctot

  no copy

  xin hay nhất a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )