Việc người dân ở phường A được cơ quan có thẩm quyền mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở. Điều này thể hiện quyền tham gia q

Question

Việc người dân ở phường A được cơ quan có thẩm quyền mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở. Điều này thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế nào?
A. dân biết.
D. dân kiểm tra.
C. dân làm
B. dân bàn.

in progress 0
Parker 1 năm 2021-09-04T09:42:40+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-04T09:43:55+00:00

  Đáp án: B. Dân bàn

  Gỉai thích các bước giải:

  Người dân ở phường A được cơ quan ở thẩm quyền mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở

        ⇒ Trong trường hợp này , thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở theo cơ chế dân bàn vì đây là mời đi họp để bàn về kế hoạch sử dụng đất đai nơi mình đang ở

        ⇒ Chọn B. Dân bàn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )