Việc phân chia số bữa ăn trong gia đình có ảnh hưởng đến việc tổ chức ăn uống hợp lí như thế nào? * A. Ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn B. Ảnh hưởn

Question

Việc phân chia số bữa ăn trong gia đình có ảnh hưởng đến việc tổ chức ăn uống hợp lí như thế nào? *
A. Ảnh hưởng đến việc tiêu hóa thức ăn
B. Ảnh hưởng đến nhu cầu năng lượng cho từng khoảng thời gian trong lúc làm việc hoặc lúc nghỉ ngơi
C. Cả A và B đều đúng
D. A hoặc B đúng

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-08-18T22:39:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T22:41:05+00:00

  C nha bạn

  0
  2021-08-18T22:41:32+00:00

  C nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )