Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì

Question

Việc phát hiện trong nhiều hang động ở Hòa Bình Bắc Sơn những vỏ ốc dài 3-4 m chứa nhiều công cụ xương hú chứng tỏ điều gì

in progress 0
Raelynn 1 năm 2021-12-02T07:51:07+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T07:52:50+00:00

   Người nguyên thủy thường định cư lâu dài ở một nơi.

  0
  2021-12-02T07:53:03+00:00

  chứng tỏ người nguyên thủy luôn cải tiến những công cụ lao động để nâng cao năng xuất lao động .cuộc sống ổn định hơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )