. Viên đạn 30 gam có tốc độ 500 m/s đâm xuyên 12 cm vào bức tường rắn rồi dừng lại. Giả thiết rằng lực do bức tường tác dụng lên viên đạn là không đổ

Question

. Viên đạn 30 gam có tốc độ 500 m/s đâm xuyên 12 cm vào bức tường rắn rồi dừng lại. Giả thiết rằng lực do bức
tường tác dụng lên viên đạn là không đổi. Hãy tìm độ lớn của lực này

in progress 0
Ruby 1 năm 2021-10-20T02:52:01+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T02:53:25+00:00

  Đáp án:

   Fc=31250N

  Giải thích các bước giải:

  ÁP dụng định luật biến thiên động năng ta có:
  \[ – {F_c}.s = 0 – \frac{1}{2}m{v^2} \Leftrightarrow {F_c} = \frac{{m{v^2}}}{{2s}} = \frac{{0,{{03.500}^2}}}{{2.0,12}} = 31250N\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )