viên đạn có khối lượng 500 gam bay theo phương ngang với vận tốc 300ms tới gam vào một bao cát treo trên dây có khối lượng 5 kg Tính vận tốc của hệ s

Question

viên đạn có khối lượng 500 gam bay theo phương ngang với vận tốc 300ms tới gam vào một bao cát treo trên dây có khối lượng 5 kg Tính vận tốc của hệ sau khi va chạm trong trường hợp
A) bao các đứng yên
B) bao cát chuyển động theo hướng viên đạn của vận tốc 3 m trên giây
C) bao cát chuyển động ngược hướng viên đạn với vận tốc 5 m trên giây

in progress 0
Ruby 1 tháng 2021-11-01T14:18:20+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-01T14:20:00+00:00

  $m_1= 0,5 kg$ 

  Chọn chiều dương là chiều chuyển động viên đạn

  a, Bảo toàn động lượng: 

  $m_1.v_1+ m_2.v_2= (m_1+m_2)v$ 

  $\Rightarrow v= \frac{m_1.v_1}{m_1+m_2}= 27,3 (m/s)$ 

  b, Bảo toàn động lượng:  

  $m_1.v_1+m_2.v_2= (m_1+m_2).v$ 

  $\Leftrightarrow v= \frac{m_1.v_1+ m_2.v_2}{m_1+m_2}= 30 (m/s)$ 

  c, Bảo toàn động lượng: 

  $m_1.v_1 – m_2.v_2= (m_1+m_2)v$ 

  $\Leftrightarrow v= \frac{m_1.v_1 -m_2.v_2}{m_1+m_2}= 22,7 (m/s)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )