viết 1 bài review phim ko chép mạng

Question

viết 1 bài review phim ko chép mạng

in progress 0
Arya 2 tháng 2021-09-28T15:06:19+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:07:22+00:00

  Tiếng Việt:

  Tôi là một người mê phim ảnh, tôi rất thích các bộ manga hay anime hay và mới. Trong đó, bộ mangar ONE-PUNCH MAN của tác giả Yusuke Murata tiên sinh có 1 ý tưởng tuyệt vời. Tuy ý tưởng về hiệp hội anh hùng và hiệp hội quái nhân không phải quá đặc sắc. Nhưng Murata đã biết phát triển ý trong bộ Anime của mình….
  Truyện bắt đầu ở một chàng trai trẻ với sức mạnh quá lớn đến nỗi không kẻ thù nào có thể làm khó anh vì tất cả kết thúc chỉ với một cú đấm…Trong 3 năm ẩn đó,Saitama đã kiên cường rèn luyện thân thể và hi dinh mái tóc bồng bềnh để có một sức mạnh hoàn hảo. Khi biết đến hiệp hội anh hùng, Saitama cùng đệ tử là Genos đên slamf bài kiểm tra, trong khi người máy như Genos đạt điểm 100 vào anh hùng cấp cao nhất là cấp S thì Saitama khi chỉ mới dùng một phần sức mạnh đã đạt điểm số gần như vô cực, ban tổ chức tưởng có trục trặc nên anh chàng lặng lẽ về cấp thấp là cấp C. Hầu như mọi người đều tưởng lầm Saitama rất yếu nhưng thực chất sức mạnh dư thừa ấy đã làm thế giới chao đảo, người anh hung lặng lẽ cứu trái đất khỏi tay Boros, Garou, Orochi,….

  Tiếng Anh:

  I’m a movie buff, I really like new and good manga or anime. In it, the ONE-PUNCH MAN mangar set by the creator Yusuke Murata has a great idea. Although the idea of ​​a hero association and a monster association was not so unique. But Murata has developed ideas in his Anime …
  The story begins in a young man with so much strength that no enemy can make it difficult for him, it all ends with just one punch … During those 3 hidden years, Saitama steadfastly trained himself. Bounce hair for perfect strength. Upon learning of the Hero Association, Saitama and his disciple Genos passed the test, while robots like Genos scored 100 on the top level hero, S level, Saitama only used a portion of the power achieved. The score was almost infinity, the organizers thought something was wrong, so the guy who quietly went to low level was C-rank. Almost everyone thought that Saitama was very weak, but in fact the excess power made the world wobble , the hero who quietly saved the earth from Boros, Garou, Orochi, …

  0
  2021-09-28T15:07:58+00:00

  # sad

  Mình làm One Piece nhá : 

  My favorite is the One Piece anime. The main character is a young boy wearing a straw hat, named Luffy. The story is about his adventure with a group of friends on the path to become the pirate king. The scene is mainly on the ship floating to hold Dai Hai Trinh. But it is not easy to inherit Gold. D. Roger? He had to go through many hardships, encounter strong enemies such as: Akainu, Kaido, BigMom, … With the efforts and solidarity of the group of friends that helped them overcome all difficulties. The film has many violent scenes but always brings laughter, excitement, and impatience to me every time I watch it. Critics commented: This is one of the best anime of all time, you should watch it once in your life 

  Xin hay nhất ạ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )