Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh(khoảng 4 đến 5 câu) chủ đề :Bạn có nhiều bạn thân không? có bản dịch nha

Question

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh(khoảng 4 đến 5 câu) chủ đề :Bạn có nhiều bạn thân không?
có bản dịch nha

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-09-02T09:29:09+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T09:30:57+00:00

  Those who are still students will understand how precious their friendship is. When I go to school, the thing that makes me feel the most fun is to play with my best friend. My classmates are in the same grade, but it’s just playing as friends. I have 4 best friends who have been playing together since I was a child for almost 14 years now. The body will surely understand everything about each other.
  It’s the story of my best friend. What about you ??

  _Bản dịch_

  Những ai đang còn là học sinh,thì sẽ hiểu được tình bạn nó quý giá như thế nào.Khi đến trường,thứ làm tôi cảm thấy vui nhất là được chơi với người bạn thân của mình.Tôi quen biết hầu như là tất cả các bạn học cùng khối,nhưng chỉ là chơi với tư cách bạn bè quen nhau mà thôi.Tôi có 4 đứa bạn thân chơi với nhau từ hồi còn bé xíu cho đến bây giờ đã gần được 14 năm rồi.Đã được gọi là bạn thân thì chắc chắn sẽ hiểu tất cả mọi thứ về nhau.
  Đó là câu chuyện về bạn thân của tôi.Còn bạn thì sao??

  _CTLHN-VOTE 5 sao ạ_

  _CHÚC BẠN HỌC TỐT_

  0
  2021-09-02T09:30:59+00:00

  I have 2 best friends. They are all very nice to me. That’s My and Dieu. My wears glasses like me and she is very good at math. Dieu has very long hair and she does well in Literature. They always help me with my homework. We have different interests, but we have moments of fun and attachment. In our free time, we hang out together, do everything together. I really love my 2 friends ^^.

  ———————————————————————————————————-

  Dịch:

  tôi có 2 người bạn thân. Họ đều rất tốt với tôi. Đó là My và Diệu. My đeo kính giống tôi và bạn ấy học rất giỏi toán. Diệu có mái tóc rất dài và bạn ấy học tốt môn Văn. Họ lúc nào cũng giúp tôi làm bài tập về nhà. Chúng tôi tuy có những sở thích khác nhau nhưng có những khoảnh khắc rất vui nhộn và gắn bó. Vào thời gian rảnh, chúng tôi hay đi chơi cùng nhau, làm mọi việc cùng nhau. Tôi rất yêu quý 2 người bạn của mình ^^ 

  ———————————————————————————————————

  vote 5 sao và ctlhn nha:< 

  CHÚC BẠN HỌC TỐT ALL môn ^^

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )