viết 1 đoạn văn giải thik câu tục ngữ ” Đi một ngày đàng , học một sàng khôn” trả lời nhanh mik vote cho 5 sao

Question

viết 1 đoạn văn giải thik câu tục ngữ ” Đi một ngày đàng , học một sàng khôn”
trả lời nhanh mik vote cho 5 sao

in progress 0
Vivian 4 tháng 2021-08-24T20:35:13+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:36:29+00:00

  Đi một ngày đàng học một sàng khôn là một câu tục ngữ hay và mang rất nhiều y nghĩa. Nó nêu lên một bài học và một ý kiến hoàn toàn đúng đắn. Đó là không có ý thức học tập dù có đi cũng không có sàng khôn nào. Nếu không “đi “ không được giao lư với mọi người thì không thấy được những việc làm tốt. Những hành động đẹp, những cách làm hay… của người khác, không hiểu được xã hội bằng cách nào đi lên để rồi học hỏi làm theo. Không đi cũng không thấy được cái xấu cái tiêu cực để rồi tránh nó.Cho nên có đi có giao lưu học học thì mới có trí khôn. Nhưng muốn có cái sàng khôn ấy thì chúng ta phải có ý thức học tập quan sát, suy ngẫm thực nghiệm. Câu tục ngữ này thể hiện một kinh nghiệm rất hữu ích của ông cha ta.

  0
  2021-08-24T20:37:12+00:00

  ĐI một ngày đàng học một sàng khôn là một câu tục ngữ ngắn gọn nhưng giàu ý nghĩa tượng trưng. Ngày đàng ở đây có thể hiểu là ngày đường. Sàng là vật đựng đồ và thường dùng để lọc gạo bị lẫn. Ở đây, ta hiểu khi đi một ngày đường thì bạn thu lượm được cho mình sàng, chiếc sàng ấy đựng trí khôn, kiến thức. Khi ta bước ra ngoài xã hội, ta sẽ có được cho mình rất nhiều bài học, kinh nghiệm. Đó đều là thành quả của việc không ngừng đi, không ngừng khám phá và tìm hiểu. Kiến thức là bao la nên ta phải đi, nên phải học tập không ngừng. Lời khuyên mà cha ông gửi gắm trong câu tục ngữ chính là lời dạy bảo mỗi người hãy không ngừng học tập và tiếp thu kiến thức trong cuộc sống của mình để từ đó có thể không ngừng phát triển bản thân. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )