viết 1 đoạn văn ít nhất 50 từ với chủ đề: viết về một môn thể thao mà em thích nhất! Cần gấp, ko chép mạng nha lưu ý: dùng từ thích hợp vs trình độ lớ

Question

viết 1 đoạn văn ít nhất 50 từ với chủ đề: viết về một môn thể thao mà em thích nhất!
Cần gấp, ko chép mạng nha
lưu ý: dùng từ thích hợp vs trình độ lớp 6

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-06T15:11:34+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:12:50+00:00

  @ Kun 

  Đây ạ : 

  Football is my favorite sport. This is a very team sport. It requires a minimum of two goals, a soccer ball and players. Everyone will grab the ball with their feet, pass and shoot at the opponent’s goal to score points. After time is up, the team that scores more will win. To win, each individual must have good skills, but the most important thing is to unite and coordinate well with the team members. I often play soccer with my friends in the schoolyard. In our free time we all play. Football is called king sport because of its fun and entertainment and also helps us to improve our health. 

  Phiên dịch : 

  Bóng đá là môn thể thao yêu thích của tôi. Đây là một môn thể thao rất đồng đội. Nó yêu cầu tối thiểu hai mục tiêu, một quả bóng đá và các cầu thủ. Mọi người sẽ lấy bóng bằng chân, chuyền và sút vào khung thành đối phương để ghi điểm. Sau khi hết thời gian, đội nào ghi được nhiều điểm hơn sẽ chiến thắng. Để chiến thắng, mỗi cá nhân phải có kỹ năng tốt, nhưng điều quan trọng nhất là phải đoàn kết, phối hợp nhịp nhàng với các thành viên trong đội. Tôi thường chơi đá bóng với các bạn trong sân trường. Trong thời gian rảnh rỗi, chúng tôi đều chơi. Bóng đá được mệnh danh là môn thể thao vua vì tính giải trí vui vẻ và còn giúp chúng ta tăng cường sức khỏe.  

  Xin hay nhứt ạ

  0
  2021-10-06T15:13:02+00:00

  My favourite sport is badminton. It’s an individual sport and a team sport. It may last about Thour 30 minutes. There are about 2 or 4 players. It needs some equipment: racket, shutlecock, net.. everywhere with my friends. I love it because it is exciting. It is also a good way for me to get exercise and have a lot of fun. I can play badminon

  Dịch

  Môn thể thao yêu thích của tôi là cầu lông. Đó là một môn thể thao cá nhân và một môn thể thao đồng đội. Nó có thể kéo dài khoảng 30 phút . Có khoảng 2 hoặc 4 người chơi. Nó cần một số thiết bị: vợt, đá cầu, lưới .. ở khắp mọi nơi với bạn bè của tôi. Tôi thích nó bởi vì nó là thú vị. Đó cũng là một cách tốt để tôi tập thể dục và có nhiều niềm vui. Tôi có thể chơi cầu lông.

  #NO COPPY 

  Xin câu trả lời hay nhất 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )