viết 1 đoạn văn ngắn 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự trưởng thành

Question

viết 1 đoạn văn ngắn 200 chữ trình bày suy nghĩ về ý nghĩa của sự trưởng thành

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-11T20:59:18+00:00 1 Answers 18 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-11T21:00:34+00:00

       Con người luôn phải trải qua những giai đoạn khác nhau của đời đó là quy luật tự nhiên và trưởng  thành là giai đoạn rất quan trọng nó quyết định bạn sẽ sống một cuộc đời như thế nào.Trưởng thành nghe có vẻ rất hoa mỉ nhưng không ai biết được  khi nào mình thực sự trưởng  thành. Bạn nghĩ bao giờ là trưởng thành? Không chúng ta không phải trưởng thành về mặt tuổi tác mà nó nằm ở bản thân chúng ta đã hiểu được  những gì, tự lập ra sao hay đã trãi được  bao nhiêu phần của cuộc sống.  Chúng ta chỉ thực sự trưởng  thành khi làm chủ được  bản thân và suy nghĩ của mình một cách đúng đắn. Mỗi người  đều nên học cách trưởng thành bởi nó là một phần tất yếu thể hiện ý nghĩa cuộc sống của bạn. Chỉ sống phụ thuộc vào người  khác thì cũng không được  cả đời nên chúng ta cần phải trưởng thành để tự định hướng  cho bản thân.  

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )