Viết 1 đoạn văn ngắn với chủ đề: ” Miền Trung quê tôi” trong đó có sử dụng ít nhất 2 từ láy( 1 bộ phận, 1 toàn bộ), 2 từ ghép ( 1 chính phụ, 1 đẳng lậ

Question

Viết 1 đoạn văn ngắn với chủ đề: ” Miền Trung quê tôi” trong đó có sử dụng ít nhất 2 từ láy( 1 bộ phận, 1 toàn bộ), 2 từ ghép ( 1 chính phụ, 1 đẳng lập), 1 từ Hán Việt, 1 quan hệ từ, 1 cặp quan hệ từ.

in progress 0
aikhanh 1 tháng 2021-11-07T18:09:55+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-07T18:11:48+00:00

    bạn là ai?

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )