Viết 1 đoạn văn nói về thái độ và trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc phòng chống dịch và thiên tai

Question

Viết 1 đoạn văn nói về thái độ và trách nhiệm của người lãnh đạo trong việc phòng chống dịch và thiên tai

in progress 0
Raelynn 2 tháng 2021-07-19T10:41:25+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-19T10:43:08+00:00

    Trong tình hình dịch bệnh như hiện nay việc các nhà lãnh đạo có trách nhiệm trong việc chống dịch và phòng chống thiên tai là việc vô cùng quan trọng có anh hưởng đến đời sống của nhân dân . Nhà nước là bộ phận quan trọng về hỗ trợ người dân trong những lần lũ lụt thiên tai hay như tình hình dịch bệnh như hiện nay , trong những việc như vậy họ có trách nhiệm to lớn như đưa ra phương án chống dịch , lũ lụt và có thái độ thân thiết hỗ trợ người dân , hỗ trợ cho các doanh nghiệp phần nào về phẫn bị thô lỗ và hộ trợ một số thứ ví dụ như giảm tiền điện chẳng hạn . Những điều đó là những điều nhà nước và lãnh đạo ta làm được . Nhà nước có trách nhiệm với nhân dân vì vậy chúng ta cũng phải có trách nhiệm với nhà nước tích cực tham gia chống dịch để bảo vệ bản thân và những người xung quanh 

    * Chúc bạn học tốt , xin ctlhn nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )