Viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh chị về 1 vẻ đẹp của con người Việt Nam

Question

Viết 1 đoạn văn trình bày suy nghĩ của anh chị về 1 vẻ đẹp của con người Việt Nam

in progress 0
Quinn 1 tháng 2021-08-17T07:00:53+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-17T07:02:46+00:00

    Đất nước ta đã trải qua 4000 ngàn năm lịch sử, có lúc thăng lúc trầm, lúc thịnh lúc suy. Thế nhưng, dù ở tình trạng nào, người Việt Nam cũng vẫn rất “Việt Nam”. Chúng ta có quyền tự hào về dân tộc của mình- một dân tộc mà con người luôn sáng ngời những phẩm chất cao đẹp. Trong đó, phải kể đến lòng nhân ái. Nhân ái là truyền thống ngàn đời quý báu của dân tộc ta. Nhân ái là sức mạnh to lớn để làm nên tâm hồn lớn lao của người Việt. Nhân ái là khi ta biết yêu thương, chia sẻ và cảm thông. Nhân ái đôi khi chỉ là những hành đọng nhỏ trong đời sống hằng ngày. Giúp một bà cụ qua đường, đó là nhân ái. Cho người ăn xin một cái bánh nhỏ, đó là nhân ái. Ta cho đi nghĩa là ta nhận lại thương yêu và sự bình an trong tâm hồn. Trong đại dịch Covid vừa qua, lòng nhân ái càng có cơ hội để phát huy. Những cây ATM gạo, ATM khẩu trang, những cuộc giải cứu nông sản ra đời. đó chnagwr phải những nghĩa cử xuất phát từ truyền thống “lá lành đùm lá rách” hay sao? nếu sống vô tâm với nhau, cuộc sống này sẽ là mảnh đất băng giá tình người. Chúng ta – những người con máu đỏ da vàng, dù là ở đâu, dù như thế nào, hãy luôn giữ vũng truyền thống nhân ái.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )