viết 1 đoạn văn từ 5 dến 10 câu về tầm quan trọng của thuật lyueenjkim

Question

viết 1 đoạn văn từ 5 dến 10 câu về tầm quan trọng của thuật lyueenjkim

in progress 0
Ivy 2 tuần 2021-08-31T06:32:04+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:33:28+00:00

  Thuật luyện kim rất quan trọng đối với người nguyên thủy. Nhờ thuật luyện kim mà cuộc sống của con người được cải tiến rất nhiều. Thuật luyện kim sắc bền hơn đá nên năng suất con người tăng lên rất nhiều. Cuộc sônhs con người ngày vàng ổn định hơn 

  0
  2021-08-31T06:33:58+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT^^

  viet-1-doan-van-tu-5-den-10-cau-ve-tam-quan-trong-cua-thuat-lyueenjkim

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )