viết 1 đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu cảm nhận của em về bài ca dao số 4 chủ đề tình cảm gia đình Giới thiệu chủ đề Dẫn dắt, trích dẫn bài ca dao có thể

Question

viết 1 đoạn văn từ 6 đến 8 câu nêu cảm nhận của em về bài ca dao số 4 chủ đề tình cảm gia đình
Giới thiệu chủ đề
Dẫn dắt, trích dẫn bài ca dao
có thể nêu nghệ thuật, nêu nội dung
hoặc nghệ thuật + nội dung (cảm nhận đan xen từng câu)
tổng kết nội dung cả bài
liên hệ bản thân
(Mình cần gấp giúp mk vs) Please!!!

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-12-02T06:34:21+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-02T06:35:48+00:00

    ê

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )