viết 1 đoạn văn về về lợi ích và tác hại cả của thiết bị điện từ vừa có tể thay thế ví dụ viết về lợi ích và tác hại của của máy tính nhưng cũng có th

Question

viết 1 đoạn văn về về lợi ích và tác hại cả của thiết bị điện từ vừa có tể thay thế ví dụ viết về lợi ích và tác hại của của máy tính nhưng cũng có thể thay thế chổ máy tính thành chữ điẹn thoại nhưng cũng hợp lí đoạn văn từ 100 đến 120 nha thạnks

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-20T07:00:57+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:02:27+00:00

  Hello everyone, as you all know, now is the era of technology 4.0. Everything is very convenient, right? Things like computers, phones, and iPads are nothing new anymore. One day without a phone, I’ll go crazy! But phones also have good and bad sides, so today I want to tell you the good and bad sides of phones, first is the good side, phones make our lives much more convenient. We don’t have to buy food, just sit at home and dial the phone and wait for the delivery to arrive. We can update information easily. Phones are great entertainment tools, phones also help us kill time. Second is the bad side, many children have been nearsighted because of too much cell phone viewing. Phones can cause depression and memory loss. Phone also increases the risk of cancer, too dangerous! Hope my sharing can help you.

  Dịch :

  Xin chào các bạn, như các bạn đã biết, hiện nay là thời đại của công nghệ 4.0. Mọi thứ rất tiện lợi phải không? Những thứ như máy tính, điện thoại, iPad không còn gì mới nữa. Một ngày không có điện thoại, tôi sẽ phát điên! Nhưng điện thoại cũng có mặt tốt và mặt xấu nên hôm nay mình muốn nói với các bạn mặt tốt và mặt xấu của điện thoại, đầu tiên là mặt tốt, điện thoại giúp cuộc sống của chúng ta tiện lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi không phải mua đồ ăn, chỉ cần ngồi ở nhà bấm điện thoại và đợi người giao hàng đến. Chúng tôi có thể cập nhật thông tin một cách dễ dàng. Điện thoại là công cụ giải trí tuyệt vời, điện thoại còn giúp chúng ta giết thời gian. Thứ hai là mặt xấu, nhiều trẻ em đã bị cận thị vì xem điện thoại quá nhiều. Điện thoại có thể gây trầm cảm và mất trí nhớ. Điện thoại còn làm tăng nguy cơ ung thư, nguy hiểm quá! Hy vọng những chia sẻ của tôi có thể giúp ích cho bạn

  @yin

  @no copy

  0
  2021-10-20T07:02:54+00:00

  Hello everyone, You’re probably familiar with Phones and computers, but it helps you with your studies and entertainment! But you know when having too much entertainment with Phones If it’s more than 8 hours in every day will cause Depression or possibly social inaccessibility and possibly go crazy! We advise You that Phone with PC is only for Serve Your Life, don’t Phone abuse with a computer that wastes your time

  Dịch

  Xin chào mọi người,Có lẽ Các Bạn Đã quen thuộc với Các Điện Thoại và máy tính chứ nó giúp bạn trong công việc học tập và giải trí chứ!nhưng bạn biết khi giải trí quá nhiều với Điện Thoại Nếu như quá 8 tiếng trong mỗi ngày thì sẽ gây ra các bệnh về Trầm cảm hoặc có thể không tiếp xúc với xã hội và có thể Phát điên!Chúng Tôi nên khuyên Bạn rằng Điện Thoại với máy tính chỉ dùng để Phục Vụ Trong Cuộc Sống của bạn,đừng nên lạm dụng qua Điện Thoại với máy tính mà lãng phí thời gian của bạn 

  @bài này tớ tự viết ko copy trên mạng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )