Viết 1 đoạn về 1 chương trình mà e yêu thik bằng Tiếng Anh. Các bn lm hộ mk với! Mk cảm mơm nhìu ak! NO COPY!

Question

Viết 1 đoạn về 1 chương trình mà e yêu thik bằng Tiếng Anh.
Các bn lm hộ mk với! Mk cảm mơm nhìu ak!
NO COPY!

in progress 0
Brielle 1 năm 2021-10-06T14:58:16+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T14:59:24+00:00

  My favorite program on TV is music program. Music program takes place on weekdays, depending on each hour will be a different music genre. The genres of music are varied and interesting, songs from popular to popular are shown on TV for everyone to hear. In addition to singing, they also dance and perform the piano, fiddle and many other musical instruments. Each melody from the music is imprinted on my mind. I often listen to Kpop music, which is also my favorite music genre. Kpop music is usually broadcast from 7pm or later. I can’t understand the music schedule, but I still try to arrange a reasonable time to be on music shows to enjoy the songs. I listen to music shows 3 times a week. Listening to music not only relieves stress and fatigue, but also makes us feel more comfortable and more confident, recharged after our tiring week. If you like, listen to music on the music program broadcast on TV a lot !!

  DỊCH

  Chương trình yêu thích của tôi trên TV là chương trình ca nhạc. Chương trình ca nhạc diễn ra vào các ngày trong tuần, tùy mỗi giờ sẽ là một thể loại nhạc khác nhau. Các thể loại nhạc rất đa dạng và thú vị, những bài từ nổi tiếng cho đến phổ thông đều được chiếu lên TV để ai cũng có thể nghe được. Ngoài hát, họ còn biết nhảy múa và biểu diễn đàn dương cầm, vĩ cầm và nhiều những nhạc cụ khác. Từng giai điệu phát ra từ bài nhạc như in sâu vào trong tâm trí tôi.Tôi thường hay nghe nhạc Kpop, đó cũng là thể loại nhạc tôi yêu thích nhất. Nhạc Kpop thì thường lên sóng từ 7h tối hoặc muộn hơn. Tôi không thể nắm rõ lịch trình phát nhạc, tuy vậy tôi vẫn thường cố sắp xếp thời gian hợp lý để có thể lên chương trình ca nhạc để thưởng thức các bài hát. Tôi nghe chương trình ca nhạc 3 lần 1 tuần. Nghe nhạc không chỉ giúp ta bớt mệt mỏi căng thẳng và còn khiến chúng ta cảm thấy thoải mái và thêm tự tin, nạp năng lượng sau một tuần đầy mệt mỏi của chúng ta. Nếu thích hãy nghe nhạc trên chương trình ca nhạc phát sóng trên TV thật nhiều nhé!!

  0
  2021-10-06T14:59:51+00:00

  There are so many programs in the world, but I like the Animal Planet program the most. It is the show about North American animals. There are many kinds of animals like the Doll, the American Bear.The channel tells a lot about the life of animals. I heard that bears will go to sleep to avoid the cold in the winter. I hope the channel will develop so that people who do not know much about animals will learn more.

  Cái này mình có copy nhưng nó là câu trả lời mình tự làm ko tin gõ link câu hỏi 1573924 <3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )