viết 1 đoạn về lý thường kiệt bàn về kế sách đói phó với quân tống

Question

viết 1 đoạn về lý thường kiệt bàn về kế sách đói phó với quân tống

in progress 0
Anna 4 tháng 2021-09-03T16:52:15+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:53:28+00:00

  *GIAI ĐOẠN 1

  -Lý Thường Kiệt được cử làm tổng chỉ huy quân đội 
  -Tuyển thêm quân luyện tập võ nghệ ngày đêm, tổ chức canh phòng cẩn mật

  -Đem quân đánh cuộc tấn công của Cham-pa ở phía Nam

  -Phong chức tước cho các tù tưởng dân tộc

  -Chủ tướng:tiến công để tự vệ

  *GIAI ĐOẠN 2

  -Lý Thường Kiệt hạ lệnh cho các địa phương chuẩn bị bố phòng 

  -Xây dựng phòng tuyến ở bờ Nam sông Như Nguyệt

  0
  2021-09-03T16:54:07+00:00

   Tháng 10- 1075, Lý Thường Kiệt và Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân, chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống. Mục tiêu: kho lương thành Châu Ung Đường bộ do Thân Cảnh Phúc, Tông Đản chỉ huy quân dân miền núi. Lí Thường Kiệt chỉ huy quân thuỷ đổ bộ vào Châu Liêm, châu Khâm.  Lý Thường kiệt đã cho yết bảng nói rõ mục đích cuộc tiến công tự vệ của mình. Sau 42 ngày đêm quân ta đã làm chủ thành Ung Châu, tướng giặc phải tự tử.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )