viết 1 phương trình gây ra mưa axit có sử dụng SO2

Question

viết 1 phương trình gây ra mưa axit có sử dụng SO2

in progress 0
Autumn 1 năm 2021-10-02T19:58:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T20:00:26+00:00

  $2SO_2+O_2\xrightarrow{t^o,V_2O_5}2SO_3$

  0
  2021-10-02T20:00:52+00:00

  Đáp án. 

   

  Giải thích các bước giải:

   

  2SO2 + O2 => 2SO3 ( V2O5)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )