Viết 50 động từ chỉ hoạt động và 50 động từ chỉ tình thái Cần gấp nhanh nhé

Question

Viết 50 động từ chỉ hoạt động và 50 động từ chỉ tình thái
Cần gấp nhanh nhé

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-10-28T14:24:21+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-28T14:25:45+00:00

    Động từ:

    đọc,viết,nghe,chèo thuyền,cưỡi,nhìn,học,xem phim,đi bộ,chạy,nói,đẩy,cào, trồng cây,rót nước,kéo,chỉ tay,sơn,may áo,ngồi, trượt băng,hát,kêu la,ăn,uống,vác,đỡ lấy,leo trèo,lặn,bơi,ngã,búng tay,cầm,nhả,đá,nâng lên,bò,vỗ,dán,hái nhổ,lái,lau,chùi,cọ,cù,bước đi,ném,,đứng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )