Viết bài thơ lục bát (đủ 4 câu thì càng tốt nhá) Chủ đề : Tự chọn Lưu ý phù hợp với học sinh để mình còn nộp ạ đảm bảo về luật hiệp vần,

Question

Viết bài thơ lục bát (đủ 4 câu thì càng tốt nhá)
Chủ đề : Tự chọn
Lưu ý phù hợp với học sinh để mình còn nộp ạ
đảm bảo về luật hiệp vần, thanh và nội dung ạ

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-10-02T10:04:36+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T10:05:39+00:00

  Trăm ngàn hò hét giáo điều
  Chả bằng tí tẹo cơn yêu dân cày
  Miếng ngon nhất thế gian này
  Là câu lục bát mớm đầy tai con.

  ~ Học tốt ~

  @Vyy

  Vote mik 5 sao và ctlhn nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )