Viết bài văn ngắn vs first then next finally về lợi ích của việc đá bóng

Question

Viết bài văn ngắn vs first then next finally về lợi ích của việc đá bóng

in progress 0
Brielle 1 tuần 2021-12-06T18:30:02+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:31:29+00:00

  Football is not only an entertaining game, but also has many health benefits.
  First, the benefits of football sport to us are improved heart health and reduced risk of high blood pressure among football players.
  Then, the benefits of football also help us lose weight and lose weight through combined body exercises such as jogging, joint rotation, and general athletic exercises.
  Next, the benefits of football also reduce stress and help children feel more comfortable after each class, while adults are comfortable after a day of work.

  * Ngắn thôi nha, mik có việc gấp nên lấy bài cũ

  0
  2021-12-06T18:31:36+00:00

  In the sports I like best is football because of the great benefits It is true that football can help you improve your physique significantly, but the best of football far exceeds the benefits of physical; It’s the non-physical part of the game that has the best of interests. Football helps everyone in this society to get along. We see this happening a lot in children. At first, most of them are withdrawn and shy. Football will help them become more active and learn to have better social behaviors. Make friends and learn from good friends. The game’s structure fosters important life skills, such as leadership skills, goal setting and time management.

  Dịch :

  Trong các môn thể thao em thích nhất là môn bóng đã bởi các lợi ích to lớnĐúng là bóng đá có thể giúp bạn cải thiện vóc dáng một cách đáng kể, nhưng những gì tốt nhất bóng đá mang lại  vượt xa những sự lợi ích về thể chất; Nó là phần phi vật lý của trận đấu mà có lợi ích tốt nhất.Bóng đá giúp mọi người trong xã hội này hoà nhập với nhau. Chúng tôi thấy điều này xảy ra nhiều ở trẻ em. Lúc đầu, hầu hết chúng đều sống thu mình và nhút nhát. Bóng đá sẽ giúp chúng trở nên hướng năng động và học cách ứng xử xã hội tốt hơn.Ngoài những lợi ích của môn thể thao bóng đá đem lại sức khỏe cho người chơi, bóng đá còn giúp mọi người gần nhau hơn, giúp trẻ có thêm bạn bè và học tập những điều tốt từ bạn cùng hợp. Cấu trúc của trò chơi nuôi dưỡng các kỹ năng sống quan trọng, chẳng hạn như kỹ năng lãnh đạo, thiết lập mục tiêu và quản lý thời gian.Mãi yêu bóng đá <3

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )