Viết bài văn về tết bằng tiếng anh theo kiến thức của lớp 6.

Question

Viết bài văn về tết bằng tiếng anh theo kiến thức của lớp 6.

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-21T07:07:21+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-21T07:09:11+00:00

     Lunar New Year or Tet, is the biggest and most important festival in Vietnam. Tet often falls between late January and early February every year.

     Before Tet, streets are decorated with many colored lights and flowers. People are busy decorating and cleaning their house, cooking traditional food like Banh Chung, fruit jams. During Tet, people take part in many different activities such as visiting relatives and friends, going to pagodas to pray for good luck and happiness, eating many kinds of food. Children like wearing new clothes and getting lucky money in red envelopes from adults.

     Tet is time for family members to gather. Tet is really a time of fun

  Dịch:

    Tết Nguyên Đán hay Tết là lễ hội lớn nhất và quan trọng nhất ở Việt Nam. Tết thường rơi vào khoảng cuối tháng Một đến đầu tháng Hai hàng năm.

   Trước Tết, đường phố được trang hoàng bằng nhiều đèn màu và hoa. Mọi người tất bật trang trí, dọn dẹp nhà cửa, nấu những món ăn truyền thống như Bánh Chưng, mứt hoa quả. Trong dịp Tết, mọi người tham gia nhiều hoạt động khác nhau như đi thăm người thân, bạn bè, đi lễ chùa để cầu may mắn và hạnh phúc, ăn nhiều loại thực phẩm. Trẻ con thích mặc quần áo mới và được người lớn lì xì trong phong bao lì xì.

     Tết đến là lúc gia đình đoàn viên. Tết thực sự là một thời gian vui vẻ

  `#nocopy`

  0
  2021-10-21T07:09:14+00:00

  This Tet I will welcome Tet with my parents. The first day I got to wear new clother and eat very tradition food . Next , I give a lucky monney for grandparents’wishes . In the hometown , people ofter decorate the house beautifully and cannot eat shrimp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )