Viết bằng 2 cách : liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp B các STN lớn hơn 7 nhỏ hơn 20 tìm phần tử của tập hợp B

Question

Viết bằng 2 cách : liệt kê và chỉ ra tính chất đặc trưng của tập hợp B các STN lớn hơn 7 nhỏ hơn 20 tìm phần tử của tập hợp B

in progress 0
Valerie 1 năm 2021-09-20T14:01:34+00:00 2 Answers 16 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T14:03:31+00:00

  Cách 1: Liệt kê

  B = { 8 ; 9 ; 10 ; … ; 19 }

  Cách 2 : Tính chất đặc trưng

  B = { x thuộc N | 7 < x < 20 }

  Xin lỗi bạn máy mik ko viết được dấu thuộc

  Chúc bạn hok tốt nhé

  0
  2021-09-20T14:03:33+00:00

  cách:1

  B={8;9;10;11;…..;19}

  cách 2:

  B={x∈N| 7<x<2}

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )