Viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vành đai công nghiệp mới.( Bắc Mĩ ) KO SPAM !!!

Question

Viết báo cáo ngắn về sự phát triển của vành đai công nghiệp mới.( Bắc Mĩ )
KO SPAM !!!

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-10-01T02:23:37+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:24:55+00:00

  – Hướng chuyển dịch vốn và lao động Hoa Kì : từ Đông Bắc xuống vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời” ở phía Nam và ven Thái Bình Dương.
  – Nguyên nhân chuyển dịch là do sự xuất hiện của các thành phố lớn với các ngành công nghiệp có công nghệ kĩ thuật thuật tiên tiến, năng động ở “Vành đai Mặt Trời”.
  – Vị trí của vùng công nghiệp “Vành đai Mặt Trời” có thuận lợi là :
  + Gần Mê-hi-cô: dễ dàng nhập nguyên liệu và xuất khẩu hàng hoá sang Mê-hi-cô.
  + Ven Thái Bình Dương: dễ dàng cho việc xuất, nhập khẩu với khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )