viết các công thức về điện trở tương đương,cường độ dòng điện,hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp và 2 điện trở mắc song song

Question

viết các công thức về điện trở tương đương,cường độ dòng điện,hiệu điện thế trong đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp và 2 điện trở mắc song song

in progress 0
Emery 3 tuần 2021-08-21T17:23:58+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:25:14+00:00

  Đáp án:

   Mạch gồm 2 điện trở mắc nối tiếp

  $\begin{array}{l}
  {R_{td}} = {R_1} + {R_2}\\
  U = {U_1} + {U_2}\\
  I = {I_1} = {I_2}
  \end{array}$

  Mạch gồm 2 điện trở mắc song song

  \(\begin{array}{l}
  \frac{1}{{{R_{td}}}} = \frac{1}{{{R_1}}} + \frac{1}{{{R_2}}}\\
  U = {U_1} = {U_2}\\
  I = {I_1} + {I_2}
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )