Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân 25/4 ; 25/5 ; 800/400 ; 64/800

Question

Viết các phân số sau dưới dạng phân số thập phân
25/4 ; 25/5 ; 800/400 ; 64/800

in progress 0
Gabriella 6 ngày 2021-12-04T06:10:23+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:12:11+00:00

  Đáp án:

  $\frac{25}{4}$ = $\frac{625}{100}$
  $\frac{25}{5}$ = $\frac{500}{100}$

  $\frac{800}{400}$ = $\frac{8}{4}$ = $\frac{200}{100}$

  $\frac{64}{800}$ = $\frac{8}{100}$

  0
  2021-12-04T06:12:21+00:00

  6,25 ; 5,0 ; 2,0 ; 0,08 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )