Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100 : 75/625=…../….=…./…..=…./….

Question

Viết các phân số sau thành phân số thập phân có mẫu là 100 :
75/625=…../….=…./…..=…./….

in progress 0
Parker 2 tháng 2021-09-30T14:27:52+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-30T14:29:06+00:00

  Đáp án:75/625=$\frac{12}{100}$ 

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có: 75/625=$\frac{3}{25}$ = $\frac{12}{100}$ 

   

  Cho mình xin câu trả lời hay nhất nhé!!!!!Cảm ơn các bạn!

  @ lunangoctrang1

  0
  2021-09-30T14:29:49+00:00

  Đáp án: $\frac{75}{625}$ = $\frac{3}{25}$ = $\frac{12}{100}$ = 0,12

   

  Giải thích các bước giải:

                      Ta có: $\frac{75}{625}$ = $\frac{3}{25}$ = $\frac{12}{100}$ = 0,12

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )