Viết các phân số sau thành tổng của các phân số có mẫu số khác nhau và có tử số đều bằng 1: a) 31/32 b) 25/27

Question

Viết các phân số sau thành tổng của các phân số có mẫu số khác nhau và có tử số đều bằng 1:
a) 31/32
b) 25/27

in progress 0
Skylar 2 tháng 2021-07-19T09:22:38+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:24:14+00:00

   a) 31/32=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32

  b) 25/27=1/2+1/3+1/18+1/27

  0
  2021-07-19T09:24:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a,31/32=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32

  b,25/27=1/2+1/3+1/18+1/27

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )